Gençlik Turizmi Derneği

GENÇTUR –  Gençlik Turizmi Derneği,  1979’dan bu yana Türkiye’de Gençlik Turizmi alanında hizmet veren ve bir yandan  yurt dışında düzenlenen Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampları’na Türk gönüllüleri gönderirken bir yandan da benzer kampları yurt içinde düzenleyerek yabancı gönüllüleri Türkiye’ye getiren GENÇTUR’un , Türkiye’nin Avrupa Komisyonu Gençlik Programı kapsamında “program ülkesi” olarak kabul edilmesinden sonra Avrupa Birliği Gençlik Programı aracılığıyla sunulan olanakları Türk gençlerine sunmak amacıyla 7 Ocak 2002 yılında kurduğu bir dernektir.

Dernek tüzüğümüzde amacımız şöyle belirlenmiştir;

Gençlerin; özellikle olanakları kısıtlı olan gençlerin iç ve dış turizme katılımını sağlamak ve aynı zamanda kültürel  gelişmelerine de katkıda bulunmak üzere kendi  ülkeleri ve kültürlerinin yanısıra diğer ülkeleri ve kültürleri tanımalarına katkıda bulunmak için, bu konuda gerekli   alt  ve üst yapının oluşturulmasına kar amacı gütmeden katılmak ve destek olmaktır.

Turizm yoluyla, dünya gençliğiyle bir araya gelecek olan Türk gençleri aracılığı ile, Türk kültürünü ve insanını tanıtmak, Türk gençlerinin de diğer ülke insanlarını ve kültürlerini tanımalarına yardımcı olmaktır.

Kültürlerarası iletişim ve anlayışın, farklı kültürlere saygıdan geçtiği görüşünden hareketle,  gençlerin değişik kültürleri görerek, tanıyarak dünya barışına katkıda bulunmasına aracı  olmaktır.

Bilgiye ulaşım, sosyo-ekonomik yoksunluklar, yabancı dil bilmeme, bedensel ya da zihinsel engellilik, vb. nedenlerle turizm etkinliklerine katılma olanakları az olan gençlerin, T.C. Devleti, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, konsolosluklar, özel sektör ve kamu kurumları, vakıflar, dernekler, sivil toplum kuruluşları, okullar, gerçek ve tüzel kişiler, vb. kaynaklardan edinilecek fonlardan yararlanarak, yurt içi ve dışı turizm etkinliklerine, gezilere, seminerlere, gençlik değişim programlarına, gönüllü hizmetlere katılımını sağlamaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda  Gençlik Turizmi Derneği  2003 yılından bu yana AB gençlik programı kapsamında  etkin olarak yer alarak, hem yurt dışında düzenlenen gençlik değişim programlarına Türk gençlerini yollamış hem de Türkiye’de düzenlediği gençlik değişimleri aracılığı ile yabancı gençlerin Türkiye’de çeşitli kültürel etkinliklere katılmalarına aracı olmuştur.

Gençlik Programı’nın en önemli bölümlerinden biri olan EVS – AGH (European Voluntary Service – Avrupa Gönüllü Hizmeti ) de Gençlik Turizmi Derneği’nin çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır. 1 Mart 2017 itibarıyla 300 gencimiz 28 değişik Avrupa ülkesinde GENÇTUR aracılığı ile AGH programına katılmış, Almanya, Avusturya, İspanya, Macaristan, Makedonya ve Polonya‘dan gelen 7 yabancı AGH gönüllüsü de birer yıl süreyle derneğimizde gönüllü olarak görev almıştır

Sosyal dezavantajlı, çocuk hakları sözleşmesinin sağladığı haklardan büyük oranda yararlanamayan, sosyal paydaşlarıyla aynı haklara, kültürel, sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkına sahip olamamış, dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlence vb. etkinliklerde bulunma ve tatil yapma haklarına sahip olmayan 10-14  yaş grubu çocuklarına yönelik olarak  Afacan Gençlik Evi’nde düzenlenen “Düşlerim Gerçekleşiyor” projesi de GENÇTUR tarafından  2009 yılında hayata geçirilmiş ve bugüne kadar 18 farklı grupta 410 çocuk ve eğitmen  bu projemizde yer almıştır.

Vizyonumuz

Türk ve yabancı gençlerinin farklı kültürleri tanıması, farklılıkları anlayış ve saygıyla benimsemesi, farklı kültürler hakkındaki ön yargılarını değiştirmesi için yapılacak çalışmaların insan haklarının tam anlamıyla uygulanmasına ve dünya barışına katkısı olacağı inancını taşımaktayız. Savaşların olmadığı, herkesin farklılıklara saygı çerçevesinde barış içinde bir arada yaşadığı bir dünyayı arzulamaktayız.

Misyonumuz

Uluslar ve kültürlerarası anlayışın tüm dünyada yaygınlaştırılması ve dünya barışının oluşturulmasına Türk gençlerinin de katkıda bulunabilmesi için, gençlerimizi değişik etkinlikler aracılığı ile farklı ülke ve kültürlerden yaşıtlarıyla bir araya getirerek kendilerini geliştirecek olanakları sunmayı amaçlıyoruz.

Yönetim Kurulumuz

Zafer Sefer Yılmaz – Başkan

Hülya Denizalp – Başkan Yardımcısı

Kevser Çimenli – Sekreter

Ali Can Alkan – Sayman

Nevin Başaran Alkan – Üye