Üyelik

GENÇLİK TURİZMİ DERNEĞİ
DERNEK GÖNÜLLÜ ÜYELİK BAŞVURU FORMU

Gönüllü Üye:
Gençlik Turizmi Derneği’nin amaçlarını benimseyen ve aktivitelerine katılan herkes gönüllü üye olabilir. Gönüllü üyelerin genel kurulda oy hakkı yoktur. Dernek organlarına seçilemezler. Üyelik ödentisi ödemezler (ancak isterlerse bağış yapabilirler).